Elektronikportalen

Branschansvarig

Sanna Arnfjorden Wadström

Tel direkt: 08-440 11 90 sanna.arnfjordenwadstrom@sinf.se

Kommunikation

Jenny Persson
Tel direkt: 08-440 11 73 jenny.persson@sinf.se